Aivomyrsky 2009

 

Ideoi Estellelle tulevaisuus, toteuttamiskelpoisin valitaan.

 

Syyskokouksessa 4.10.2009 yhdistyksen jŠsenistš totesi, ettŠ laiva on tullut sellaiseen tilanteeseen, jossa jonkunlainen toimintakulttuurin muutos on vŠlttŠmŠtšn.

 

JŠsenten, ja laivan muiden sidosryhmŠlŠisten mahdolliset laivaa koskevat tulevaisuussuunnitelmat pŠŠtettiin onkia esiin ideakilpailulla.

 

Kommunikointikieleksi valittiin kapitalismi ja esitystavaksi A4.

 

Tavoitteena on lšytŠŠ suunnitelma, jossa on otettu huomioon laivaan liittyvŠt ideologiset, ekologiset, taloudelliset, lainsŠŠdŠnnšlliset ja merenkululliset seikat, ja jalostaa siitŠ kevŠtkokoukseen 2010 mennessŠ toimiva "liiketoimintasuunnitelma", jonka toteuttamiseksi hallitus ja jŠsenistš sitoutuvat toimimaan mahdollisuuksien rajoissa parhaansa mukaan.

 

Kilpailun sŠŠnnšt:

 

1) Ehdotuksen tekijŠ arvioi sitoutumisasteensa numeroilla  1-365, sen mukaan montako taksvŠrkkipŠivŠŠ on arviolta valmis vuodessa tekemŠŠn projektin eteen.

 

2) Ehdotuksen on mahduttava A4 arkille.

 

3) Ehdotuksen muoto on liikeidea, eli vastaus kolmeen palveluiden tai hyšdykkeiden myymiseen liittyvŠŠn kysymykseen:

 

1) MitŠ?      

2) Kenelle?  

3) Miten?

 

Liikeideasta tyšstetŠŠn kevŠŠn aikana liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma jotka voi toimittaa myšs ehdotuksen liitteinŠ.

 

Eli lšytyisikš keino, jolla laiva voitaisiin pitŠŠ liikkeessŠ niin, ettŠ se olisi itsenŠinen talousyksikkš, joka omalla toiminnallaan peittŠisi omat yllŠpitokustannuksensa.

 

4) Ehdotusten on oltava UT:n toimistossa 31.1.2010 klo 16.00 mennessŠ, jonka jŠlkeen saapuneita ehdotuksia ei huomioida. TŠydentŠviŠ liitteitŠ tai laskelmia voi toimittaa helmikuun loppuun saakka.

 

Osoite :

 

laiva@estelle.fi

 

tai

 

Aivomyrsky

Uusi Tuuli ry

Kirkkotie 6-10

20540 Turku

 

 

5) Muutaman vuoden takainen "Estelle info-paketti" pdf-tiedosto lšytyy tŠstŠ linkistŠ. Tuoreempia asiaan liittyviŠ word- ja excel-tiedostoja voi ladata osoitteesta: http://www.estelle.fi/node/187.